недеља, август 20, 2017
Насловна > НОВОСТИ > Прослеђујемо Отворено писмо Драгана Печурице председнику Владе Републике Србије, који је осуђен за нарушавање угледа предузећа Жибел из Бачке Тополе

Прослеђујемо Отворено писмо Драгана Печурице председнику Владе Републике Србије, који је осуђен за нарушавање угледа предузећа Жибел из Бачке Тополе

У наставку мога писма сам издвојио делове Устава Србије који нам пружају безбедност и сазнање да нам је Србија права домовина. Испод тих извода сам изнео Уредбу Владе Србије која је понштила све оно што нам гарантује Устав Србије. Том уредбом се даје загађивачу право на несметано загађивање наших водотокова, ваздуха који удишемо, воде коју пијемо и земље коју обрађујемо све до 2032. А негде и до 2040. године. Овом Уредбом нама грађанима Србије се јасно казује да нам Србија није домовина, да нам Србија није мајка него најгора могућа маћеха.

Молим председника Владе Србије да ми одговори на ова питања.

1.Како да повратимо своје достојанство када смо принуђени да живимо у свакодневном смраду и загађеном животном простору.?

2.Ко ће нас спасити од свакодневног понижавајућег положаја док удишемо најужасније смрадове?

3.Ко ће да нас штити и физички и психички од даноноћног испуштања непријатних мириса или смрада и опште загађености ваздуха водотокова, земље и воде коју пијемо? Да ли заштита подразумева само право на лечење последица тровања.?

4.И на крају ако нам Устав Србије гарантује право на здраву животну средину, зашто нам то право одузима доносећи овакву Уредбу која дозвољава загађивачима да грађане Србије трују до 2040.године, у континуитету, не плашећи се било каквих санкција?

Извод из

УСТАВА СРБИЈЕ

Достојанство и слободан развој личности

Члан 23

Људско достојанство је неприкосновено и сви су дужни да га поштују и штите.

Неповредивост физичког и психичког интегритета

Члан 25

Физички и психички интегритет је неповредив.

Нико не може бити изложен мучењу, нечовечном или понижавајућем поступању или кажњавању, нити подвргнут медицинским или научним огледима без свог слободно датог пристанка.

Здравствена заштита

Члан 68

Свако има право на заштиту свог физичког и психичког здравља.

Здрава животна средина

Члан 74

Свако има право на здраву животну средину и на благовремено и потпуно обавештавање о њеном стању.

Свако, а посебно Република Србија и аутономна покрајина, одговоран је за заштиту животне средине.

Свако је дужан да чува и побољшава животну средину.

*************************************************************************************************************

На основу члана 93. став 2.тачка 2) Закона о водама ( „Службени гласник РС“, број 30/10) и члана 42. став 1. Закона о Влади ( „Службени гласник РС“, бр. 5 5/05, 71/05 -исправка, 101/07, 65/08
и 16/11),

Влада доноси

УРЕДБУ О ГРАНИЧНИМ ВРЕДНОСТИМА загађујућих материја у површинским и подземним ВОДАМА и седименту и РОКОВИМА ЗА ЊИХОВО ДОСТИЗАЊЕ
. ……….

РОКОВИ за достизање ГРАНИЧНИХ ВРЕДНОСТИ

Члан 13.
Рокови за достизање граничних вредности загађујућих материја прописаних овом уредбом за површинске воде и седимент који нису под утицајем прекограничног загађења, и то за једну вишу класу у односу на садашњи ниво квалитета, осим за достизање граничних вредности И класе, одређују се у складу са динамиком утврђеном плановима управљања водама, а најкаснији рок за њихово достизање је 31.децембар 2032.године.

5 Број: 110-3320 / 2012-1 У Београду 10. мај 2012 године

Грех господина Печурице можете видети у Емисији „Река Криваја – Појео вук магарца“

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *