петак, август 18, 2017
Насловна > НОВОСТИ > Кривична пријава Стубо Ровни

Кривична пријава Стубо Ровни

Поштовани,
прослеђујем информацију коју је медијима послао Љубомир Брадић, одборник у СО Ваљево поводом најаве пуњења бране Ровни.
Више о овој проблематици и еколошкој аргументацији на:

Отворено писмо премијеру Србије

контакт особа: Љубомир Брадић, одборник у СО Ваљево испред групе грађана „Победа“, 0658881962
0640001962

Срдачан поздрав!

Ружа Хелаћ – председница
mobile: +381.64.1258218
email: [email protected]
site: www.vojvodjanskazelenainicijativa.org.rs

image

 

 

 

 

 

Република Србија
Републичком јавном тужиоцу
Апелационом јавном тужиоцу
Тужиоцу за организовани криминал
Вишем јавном тужиоцу у Ваљеву

Амбасади Руске Федерације (као обавештење)
Генералном секретару UNESCO (као обавештење)
Председнику Владе Републике Србије (као обавештење)
Председник Републике Србије (као обавештење)

На основу одредаба Закона о кривичном поступку, подносим

КРИВИЧНУ ПРИЈАВУ

Против осумњичених:
1. Станка Терзића, градоначелника града Ваљева, из Ваљева,
2. Миодрага Марковића, директора ЈП Стубо Ровни Колубара, из Ваљева,
3. Саше Марковића, начелника Полицијске управе Ваљево, из Ваљева,
4. Момчила Глигоријевића, заменика командира Полицијске управе Ваљево, из Ваљева,
5. НН полицијских радника,
6. НН радника, возача багера,
7. НН радника, возача камиона,
8. НН лица, у својству одговорних лица и руководилаца у ЈП Стубо Ровни у периоду од 1989. године, до данас,
9. Миодрага Марковића, конзерватора Завода за заштиту споменика Ваљево, из Ваљева,
10. Милана Милутиновића, техничког директора ЈП Стубо Ровни Колубара, из Ваљева,
11. проф. др Владана Кузмановића, професора Грађевинског факултета Београд, из Београда,
12. инг. Александра Глишића, шефа пројекта Брана Ровни, Енергопројект Београд, из Београда,

због сумње да су као организована криминална група, која постоји више година уназад и делује споразумно у циљу вршења кривичних дела ради непосредног или посредног стицања финансијске или друге користи, под сумњом, починили следећа кривична дела:
• злоупотреба службеног положаја из члана 359 Кривичног закона републике Србије, (КЗ РС),
• проневера из члана 364. КЗ РС,
• превара у служби из члана 363. КЗ РС,
• кривично дело против уставног уређења и изазивање националне, расне и верске мржње и нетрпељивости, из члана 317. став 2 и 3, КЗ РС,
• противправно лишење слободе из члана 132. став 1 и 2 КЗ РС,
• изазивање панике и нереда из члана 343. КЗ РС,
• изазивање опште опасности из члана 278. став 1 и 3 КЗ РС,
• фалсификовање исправе из члана 355. став 1 и 2 КЗ РС,
• загађивање воде за пиће и животних намирница из члана 258. КЗ РС,
• тешка дела против здравља људи из члана 259. КЗ РС,
• као и друга кривична дела дефинисана Кривичним Закоником Републике Србије.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Сумња се да је на брани Стубо Ровни, за 26 година, извршена највећа пљачка у Републици Србији и да нико до сада није никада контролисао утрошак материјала и средстава датих од стране града Ваљева, Републике Србије и донација, и у то сумња већина грађана у Ваљеву. Господо Тужиоци, извршите проверу и покажите да подржавате политику Владе Републике Србије, а то је борба против организованог криминала и уђите у истрагу поводом дешавања за 26 година рада и дешавања 30. и 31.08.2015. године.

На основу члана 332. КЗ РС, сваки грађанин је дужан да пријави постојање извршење кривичног дела и учиниоца, па на основу истог члана који ме обавезује као грађанина, пријављујем горе осумњичене да су починили, под сумњом, горе наведена кривична дела.

Горе наведени осумњичени су својим радњама, под сумњом, починили горе наведена кривична дела у различитом временском периоду, као и различита кривична дела по својој природи, испреплетана по местима, догађајима и датумима, што је на Тужилаштву да утврде који осумњичени је одговоран за извршење ког специфичног кривичног дела.
Брана Стубо Ровни је почела да се гради 1989. године, а најављено је пробно пуњење 01.09.2015. године. У временском периоду од 26 година, под сумњом, почињена су многа кривична дела, и то, није изведена вода за грађане изнад бране Стубо Ровни, а место одакле се вода доводи се зове Поток, и постоји сумња да је за исти урађен пројекат, да су за исте наплаћени сви комплетни радови, а да грађани у непосредној близини бране, за које су радови намењени, никада нису добили воду.
Руководство бране Ровни се обавезало да уради пут мештанима изнад бране Ровни зашта постоје уговори, и постоји сумња да је израда истог пута исплаћена, а мештани никада нису добили пут до кућа, обрадивог земљишта и шума.
Да је руководство ЈП Стубо Ровни користило дуги низ година каменолом унутар самог комплекса бране, који је затворен за рад и да су, под сумњом, наручивали довоз камена других предузећа, који је плаћан, и тако себи прибавили велику противправну имовинску добит.
Постоји сумња да нису уграђене сирене за узбуњивање, затим, сеизмолошки апарати и обележивачи висине таласа, а да су исти исплаћени.
Постоји сумња да су почињена многобројна кривична дела, и зато је решењем број 293 од 12.06.2015. године одбијен захтев за доставу следеће документације:
• решења о одобрењу за градњу објекта Брана Ровни,
• правоснажног решења о експропријацији број 465-47/87 од 13.02.1987. године,
• извештаја Техничке контроле број 5315/1 од 20.10.1989. године,
• потврду о исправности документације број 3328 од 22.05.1989. године,
• сагласност Републичког секретаријата за пољопривреду број 326-327/89 од 25.09.1989. године,
• сагласност Завода за заштиту споменика културе Ваљево број 96 или 98 од 20.04.1989. године,
• све одлуке о изградњи бране са акумулацијом на реци Јабланици,
• записнике са техничког пријема,
• хидролошке подлоге,
• геолошке подлоге,
• геомеханичке подлоге,
• сеизмолошке подлоге,
• еколошке,
• инјекциони радови,
• програм хидролошких, метеоролошких и феодетских осматрања
• екологија,
• санитарна заштита,
• елаборат о евидентирању непокретних културних добара на сливном подручју реке Јабланице,
• студију коришћења сливова Јабланице, Обнице и Граца,
• хидролошка истраживања у сливу реке Градац,
• ревизија Главног пројекта бране и акумулације „Ровни“,
• чишћење акумулационог простора,
• еколошко-геомеханичка истраживања радиоактивности,
• црква Грачаница,
• детаљна анализа утицаја експлоатације површинског копа „Стубо“ на животну средину,
• студија о процени утицаја површинског копа „Стубо“ на животну средину,
• елаборат о изведеном стању сеизмичких испитивања.
где постоји основана сумња да је разлог одбијања достављања тражене документације тај што је велики део документације фалсификован.
Под сумњом да постоји Главни пројекат из области екологије, већ само предња страна, што је супротно Закону о процени утицаја на животну средину у члану 3, став 2, а где је извршена превара, под сумњом, од стране осумњичених проф. др Владана Кузмановића и инг. Александра Глишића, у свом излагању на седници Скупштине Града Ваљева од 18.08.2015. године, где су исти тврдили да постоји комплетан пројекат утицаја на животну средину.

Својим потписаним извештајем Рударско-геолошког факултета број 860 од 15.04.2015. године, Грађевинског факултета број 145 од 07.04.2015. године и Енергопројект Хидроградња А.Д. број 367 од 08.04.2015. године, написан у 7 тачака, и то:
1. Пре пробног пуњења акумулације,треба извршити анализу и оцену до сада изведених хидрогеолошких истраживања,урадити пројекат и спровести додатна хидрогеолошка истраживања терена и хидролошка мерења.Уколико додатна хидрогеолошка истраживања покажу да постоји опасност од губљења значајне количине воде из акумулације, предвидети и извести одговарајуће техничке мере за спречавање губитка,
2. Урадити Студију биланса у којој ће се на основу нових хидролошких подлога и осавремењених пореба за водом сагледати реалан биланс воде, утврдити капацитете изворишта подземних вода и одредити потребну корисну запремину акумулације за период пре и после изградње ТЕ Колубара Б,
3. Урадити пројекат управљања акумулацијом којим ће се предвидети оптимални режим рада акумулације на основу Студије биланса, узимајући у обзир улогу акумулације у заштити од поплава, као и одржавања високог квалитета воде у акумулацији,
4. Осавременити постојећи пројекат техничког осматрања, при чему је неопходно узимати у обзир мониторинг квалитета воде у акумулацији као и праћење губитака,
5. Осавременити постојећи пројекат пробног пуњења акумулације имајући у виду резултате додатних хидрогеолошких истраживања потребу очувања квалитета и смањење губитака,
6. Пре пробног пуњења акумулације треба спровести пројектоване антиерозионе мере у сливу,
7. Имајући у виду потребу за што скоријим пуштањем у функцију акумулације Ровни, све наведене активности треба реализовати у што краћем року.
где постоји доказ, стенограм са седнице Скупштине Града да су својим излагањима проф. др Владан Кузмановић и инг. Александар Глишић, под сумњом, преварили и обманули одборнике и одустали од 7 потписаних тачака које треба урадити пре пробног пуњења, а све из разлога интереса, јер је проф. др Владан Кузмановић у Комисији за технички пријем, а инг. Александар Глишић је пројектант и учесник у радовима – сумња, а где је проф. др Петар Докмановић био супротног става и залагао се да се потписани извештај споведе у дело пре пробног пуњења бране. Овако обманути одборници, поједини под претњом губљења радног места ако не гласају ЗА – сумња, донели су одлуку супротну извештају научника (видети снимак ТВ Марш).
Постоји основана сумња да су 2014. године, за време великих поплава које су катастрофално задесиле Обреновац, противзаконито спустили затвараче, или препреку на отворима, што је признао у изјави директор ЈП Стубо Ровни, Миодраг Марковић – сумња, чиме се акумулирала велика количина воде која је у једном моменту пробила брану, подигла ниво реке Колубаре и изазвала поплавни талас у градовима Ваљево и Обреновац – сумња.
Постоји основана сумња да се брана пробно пуни супротно пројекту на којем није урађена ревизија од самог пројектовања, из чега произилази да је исти пројекат неупотребљив и није у складу са данашњим прописима – сумња, и да тако врше пробно пуњење бране пуно растиња и зеленила, што се види из снимака. Без ревизије пројекта, одустало се од градње мале бране на делу код манастира Грачаница, што је услов за пропуст барске воде пуне алги и загађење пијаће воде са изворишта Пакље и Градац чиме се директно утиче на здравље грађана, што је кривично дело из чланова 258 и 259 КЗ РС.
Горе наведена лица, под сумњом да су починила кривична дела, била су за пробно пуњење бране Ровни, а на основу неиспитивања морфолошких и топографских испитивања, у случају рушења бране Ровни, који је објекат прве категорије угрожености, представља велику опасност за низводни речни потез, са становишта могућег преливања или рушења, што би резултирало удар поплавног таласа, у случају рушења бране Ровни, и налет на низ великих градова и њихове становнике и имовину.
Због горе наведеног извештаја у 7 тачака, који је одбијен, долази до великог ризика и многих кривичних дела под сумњом, горе наведених лица усмерених према становништву, имовини, еко систему, из области утицаја на животну средину, мешање барске устајале воде са изворским водама, издржљивост бране, неиспитаност стајања велике количине воде на водама које се налазе испод тероторије града Ваљева и саме бране Ровни, и уништење манастира Грачаница, који је под заштитом Владе Републике Србије и Завода за заштиту споменика култире Републике Србије и града Ваљева.
Под сумњом да су горе осумњичена лица организовала бесправно лишење слободе верника, и скрнављење верских објеката у манастиру Грачаница и порти, што се види из приложених линкова ка новинским чланцима и емисијама, које су гледали и читали многи верници и грађани, и уколико дође до брисања истих, то ће бити кривично дело саучесништва НН лица или институција, а све је снимљено.
Противправно лишење слободе од стране полицијских радника и начелника ПУ Ваљево, Саше Марковића и заменика командира, Момчила Глигоријевића, десио се над већим бројем верника и деце од 2 и 5 година – сумња, где се на снимку види да су исти натерани да клече на сунцу преко 5 часова на 36°С. Незаконито привођење и лишење слободе, а по тврдњи Суда, исти су добили налог да искључиво обезбеђују брану Ровни – сумња.
Полицијски радници, на противзаконит начин, на челу са Сашом Марковићем и замеником командира Момчилом Глигоријевићем, под сумњом, починили су кривично дело тешке злоупотребе службеног положаја обезбеђујући и помажући скрнављење манастира Грачаница код Ваљева и рушење манастирског комплекса.
Изјава Миодрага Марковића, дана 02.09.2015. године у емисији „Сасвим јавно“ у 13:15 часова исти изјави да се ништа није оскрнавило у манастиру, а да се рушила штала и помоћни објекти, што је још један доказ, под сумњом, ове организоване криминалне групе да прикривају почињена кривична дела – сумња.
Противзаконито је спречен Немања Радојичић 31.08.2015. да присуствује и спречи скрнављење манастира и манастирског комплекса, који су под заштитом Владе Републике Србије и Завода за заштиту споменика културе Републике Србије и града Ваљева.
Два НН радника непознатог предузећа су скрнавила манастир Грачаницу, звоник и верске објекте унутар манастирског комплекса, чиме су починили горе наведена тешка кривична дела – сумња.
Све горе наведене радње, под сумњом да постоје још већа и тежа кривична дела, почињена од горе наведених осумњичених, чији број се сигурно ту не завршава, наводи на сумњу да је то организована криминална група која почини, под сумњом, многобројна кривична дела.

С обзиром на наведени опис сумњивих кривичних дела и свих радњи које су наведене у овој кривичној пријави, дошло је до тешког узнемиравања јавности, како у граду Ваљеву, тако и у Републици Србији, па из тих разлога предлажем да у складу са Законом, истим осумњиченима, као законску меру за сумњиво почињена кривична дела, одредите меру лишавања слободе.
Са овом кривичном пријавом упознаћу Амбасаду Руске Федерације и Генералног секретара UNESCO, председника Владе Републике Србије, г-дина Александра Вучића, председника Републике Србије, г-дина Томислава Николића, а све због непоштовања људских права и скрнављење верских објеката под заштитом државе. Исто тако обавештавам да се Србија бори да се Косово не прими као чланица UNESCO због скрнављења и рушења верских објеката на нашем Косову, што је оправдано, а на другој страни што није оправдано се руше верски објекти у сред срца Србије!?

Докази:
• горе наведена документа поседују Скупштина Града Ваљева, град Ваљево, ЈП Стубо Ровни, монах-немонах Антоније из Ваљева, Брадић Љубомир из Ваљева,
• линкови ка новинским чланцима и снимљеним емисијама:
▪ http://rs.n1info.com/a89254/Vesti/Mestani-brane-crkvu-od-potopa.html
▪ http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:560319-Zastitnici-manastira-Gracanica-Brana-ubija-pravoslavlje
▪ http://www.vaseljenska.com/video/pohapseni-narod-iz-gracanice-peva-u-policijskoj-marici-video/
▪ http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/586897/DRAMA-U-VALJEVSKOJ-GRACANICI-Policija-uhapsila-20-vernika-koji-stite-manastir-od-potapanja
▪ http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/586897/DRAMA-U-VALJEVSKOJ-GRACANICI-Policija-uhapsila-20-vernika-koji-stite-manastir-od-potapanja
▪ http://www.smedia.rs/vesti/3329538/blic-drama-u-valjevskoj-gracanici-policija-upala-u-manastir-uhapsila-20-vernika.html
▪ http://www.srbijadanas.com/clanak/drama-u-gracanici-policija-upala-u-manastir-hapsi-zene-i-decu-31-08-2015
▪ http://www.ugradu.info/index.php/valjevo-vesti/14552-policija-upala-u-manastir-uhapsila-20-vernika
▪ http://srbin.info/2015/07/02/istinoljublje-valjevska-gracanica-je-juce-odbranjena-dodite-i-danas-da-strazarimo/
▪ http://novibeogradafera2.blogspot.com/2015/08/blog-post_19.html
▪ http://www.kolubarske.rs/sr/vesti/valjevo/3364/Policija-privela-20-gra%C4%91ana-kod-crkve-Gra%C4%8Danice.htm
▪ http://www.tvbest.rs/179658-drama-u-valjevskoj-gracanici-policija-uhapsila-20-vernika-koji-stite-manastir-od-potapanja
▪ http://www.kmnovine.com/2015/08/rusenje-gracanice.html
▪ http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/134/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/2022859/%D0%A3%D1%85%D0%B0%D0%BF%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8+%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8+%D0%BA%D0%BE%D1%98%D0%B8+%D1%81%D1%83+%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8+%D1%86%D1%80%D0%BA%D0%B2%D1%83+%D0%BE%D0%B4+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%9A%D0%B0.html
▪ http://www.rtvbn.com/356498/Policija-uhapsila-20-vjernika-kod-Valjeva
▪ http://www.moja-delatnost.rs/news/drama-u-valjevskoj-gracanici-policija-uhapsila-20-vernika-koji-stite-manastir-od-potapanja-22459
▪ http://bigportal.ba/drama-u-manastiru-gracanica-policija-upala-dzipovima-i-odvela-zene-i-decu/
▪ http://akter.co.rs/29-bezbednost/138754-policija-blokirala-prilaze-valjevskoj-gra-anici.html
▪ http://vazdan.com/vijest/drama-u-valjevskoj-gracanici-policija-uhapsila-20-vernika-koji-stite-manastir-od-potapanja/1421444/1
▪ http://news.burina.net/news/va-uhapseni-jer-su-branili-manastir-od-potapanja
▪ http://www.dobosar.com/uzivo-policija-rasteruje-i-hapsi-vernike-u-valjevskoj-gracanici/
▪ http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/586897/DRAMA-U-VALJEVSKOJ-GRACANICI-Policija-uhapsila-20-vernika-koji-stite-manastir-od-potapanja
▪ http://www.telegraf.rs/vesti/1727338-drama-u-manastiru-gracanica-policija-upala-dzipovima-i-odvela-zene-i-decu-foto
▪ http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/586897/DRAMA-U-VALJEVSKOJ-GRACANICI-Policija-uhapsila-20-vernika-koji-stite-manastir-od-potapanja
▪ http://www.alo.rs/policija-upala-u-gracanicu-hapsi-zene-i-decu/5807
▪ http://facebookreporter.org/2015/08/30/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%9A%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D0%BA%D0%BE%D0%B4/
▪ http://www.vaseljenska.com/vesti/uzivo-iz-gracanice-policija-razvalila-vrata-manastira-strazari-deca-i-zena-pohapseni/
▪ http://www.srbijadanas.net/uzivo-policija-rasteruje-i-hapsi-vernike-u-valjevskoj-gracanici/
▪ http://www.vaseljenska.com/vesti/uzivo-iz-gracanice-policija-razvalila-vrata-manastira-strazari-deca-i-zena-pohapseni/
▪ http://www.vaseljenska.com/vesti/uzivo-policija-rasteruje-i-hapsi-vernike-u-valjevskoj-gracanici/
▪ http://facebookreporter.org/2015/08/31/%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D1%9A%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/

Сведоци:
• приведена лица дана 30. и 31.08.2015. године,
• монах-немонах Антоније из Ваљева,
• др Милица Томашевић, Еколошки покрет Србије, Војвођанских бригада 17, Нови Сад,
• Ружа Хелаћ, председник Војвођанска зелена иницијатива, [email protected],
• Милица Алавања, координатор Војвођанска зелена иницијатива, [email protected],
• екипа РТВ Марш која се затекла на лицу места,
• Немања Радојичић, директор Завода за заштиту споменика културе Ваљево, из Ваљева,
• Бранка Милић из Београда, [email protected],
• инг. Драгољуб Крстић, из Ваљева, [email protected],
• по потреби, остали сведоци и материјални докази.

Подносилац кривичне пријаве
Одборник Скупштине града Ваљева
испред удружења Победа Ваљево
Брадић Љубомир
Тел.065/8881962

_________________________
у Ваљеву, 03.09.2015. године

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *